Jak pomóc ofiarom przestępstw? "Niebieska Linia" zbiera pieniądze na zawieszony numer stacjonarny

Utworzono: 2017-02-07

"Niebieska Linia" nie przestaje walczyć o środki na zawieszony numer stacjonarny 22 668-70-00. Był to kontakt do Poradni Telefonicznej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytut Psychologii Zdrowia. Niestety Ministerstwo Sprawiedliwości w tym roku nie przyznało środków na ten cel. Wirtualna Polska dowiedziała się, że 3 lutego na polskiej platformie Pomagam.im ruszyła zbiórka pieniędzy na ponowne uruchomienie linii telefonicznej, którą znały i z której korzystały ofiary przestępstw.

Zbieranie funduszy

Platforma Pomagam.im przeznaczona jest do zbiórek funduszy na cele charytatywne. - Jeżeli uda się zebrać kwotę 180 tys. zł, Poradnia Telefoniczna dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem będzie działać codziennie przez 6 godzin przez okres 12 miesięcy (w godz. 12.00-18.00) - zapewnia nas Paulina Szczupaczyńska z "Niebieskiej Linii". Środki będą przeznaczone przede wszystkim na: dyżury specjalistów, zapewnienie niezbędnej infrastruktury, opłaty za lokal, środki biurowe, a także akcje promujące numer telefonu i adresy internetowe. Zbiórkę Niebieskiej Linii IPZ znaleźć można pod adresem: czytaj tutaj

Stary, dobrze znany numer

Ludzie, mimo oficjalnego komunikatu na stronie "Niebieskiej Linii" o zawieszeniu numeru stacjonarnego, nadal dzwonili. Nie dziwi to adwokata Grzegorza Wrony, który od lat pomaga ofiarom przestępstw. - Proces przyzwyczajania społeczeństwa, wyrabiania u ludzi odruchu, gdzie można poprosić o pomoc, jest długotrwały. Nie da się załatwić tego jedną kampanią informacyjną. To są lata ciężkiej i trudnej pracy. A jej efektem jest to, że jak się dziś powie "Niebieska Linia" to każdy wie, o co chodzi. Te marki dla bezpieczeństwa ludzi są bardzo ważne. Oczywiście mogą powstawać nowe, bo takich miejsc powinno być jak najwięcej - wyjaśnia Wrona.

Dla kogo była ta pomoc?

W 2016 roku Poradnia Telefoniczna udzieliła porad ponad 4 tys. osób. Byli to przede wszystkim mieszkańcy małych miejscowości, którzy mają utrudniony kontakt ze specjalistami z dużych miast, a także osoby starsze, chore, z niepełnosprawnościami lub opiekujące się osobami chorymi czy małymi dziećmi. - Z porad zdalnych korzystały także osoby, które chociażby wstydziły się przyznać, że padły ofiarą czynów zabronionych lub obawiały się zemsty ze strony sprawcy przestępstwa – podkreśla kierowniczka Pogotowia "Niebieska Linia" Renata Durda. Dla tych właśnie osób porady telefoniczne lub mailowe były najwygodniejszą i najtańszą, a często jedyną drogą uzyskania pomocy.

Inny numer telefonu

Od 1 stycznia działa numer komórkowy 800-120-002. Uruchomiła go Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mogą pod niego dzwonić przez całą dobę, 365 dni w roku ofiary oraz świadkowie przemocy domowej. Pojawienie się tego telefonu to konsekwencja ratyfikowania przez Polskę tzw. konwencji antyprzemocowej.

Aleksandra Siedlecka-Małecka

Więcej: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Jak-pomoc-ofiarom-przestepstw-Niebieska-Linia-zbiera-pieniadze-na-zawieszony-numer-stacjonarny,wid,18694478,wiadomosc.html

Źródło: www.wp.pl