Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Łódź: Kontrola kalendarzy na komisariatach. Te z negliżem muszą zniknąć