Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Oświadczenie RPO w sprawie przemocy domowej