Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Minister Sprawiedliwości odpowiada RPO w sprawie programów dla sprawców przemocy