Minister Sprawiedliwości odpowiada RPO w sprawie programów dla sprawców przemocy

Utworzono: 2017-05-31

W Biurze RPO prowadzone są wielowymiarowe działania w zakresie problematyki zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Jednym z aspektów tego problemu, znajdującym się w zainteresowaniu Rzecznika, są kwestie dotyczące postępowania ze sprawcami przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, którzy odbywają karę pozbawienia wolności orzeczoną za takie przestępstwa. Podczas pobytu w zakładach karnych osoby te powinny być objęte oddziaływaniami, których celem jest powstrzymanie ich przed dalszym stosowaniem przemocy.

Rzecznik w odpowiedzi na swoje wystąpienie w tej sprawie otrzymał odpowiedź od Ministra Sprawiedliwości. Minister podziela pogląd Rzecznika o stosunkowo niewielkiej liczbie orzekanego wobec skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób najbliższych, obowiązku uczestniczenia w programie korekcyjno-edukacyjnym, w stosunku do wszystkich skazanych za tego rodzaju przestępstwa. Jednocześnie w odpowiedzi Minister udzielił wyjaśnień dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Do pobrania:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20ws.%20przemoc%20domowej.pdf)Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości ws. przemoc domowej 0.1 Kb