Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Takich policjantów nam potrzeba. Rozstrzygnięto konkurs "Policjant, który mi pomógł"