Lekarz ma obowiązek założyć Niebieską Kartę

Utworzono: 2017-08-03

Choć Niebieską Kartę najczęściej zakładają policjanci oraz pracownicy socjalni należy pamiętać, że zgodnie z procedurami formularz Niebieskiej Karty może wypełnić także i lekarz.

Najwięcej formularzy NK w 2016 roku NK zostało wypełnionych przez policjantów i pracowników socjalnych (73,5 tys. oraz 11,7 tys). Z kolei 5,5 tys. druków karty zostało przekazanych do gminnych zespołów przez nauczycieli i pedagogów. Najmniej procedur (ok. 607) zostało zaś uruchomionych przez przedstawicieli służby zdrowia. Liczba wypełnianych przez nich NK waha się między 500–600 w poszczególnych latach.

Biorąc pod uwagę fakt, że prawie 170 tys. osób wykonuje zawód lekarza lub dentysty, a pielęgniarek jest ponad 280 tys., jest to dramatyczny wynik. Dla porównania: policjantów, którzy mogą zakładać niebieskie karty (dzielnicowi, służby patrolowo-interwencyjne) jest w Polsce ok. 60 tys.

I choć uzupełnianie NK jest elementem udzielanego świadczenia, w trakcie którego lekarz lub inny pracownik medyczny może dostrzec objawy świadczące o stosowaniu przemocy, to jednak Naczelna Rada Lekarska od dawna wskazuje, że NK jest zbyt zbiurokratyzowana, zaś wypełnienie jej druków zajmuje za dużo czasu.

Więcej na http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/zdrowie/759356,Lekarz-ma-obowiazek-zalozyc-Niebieska-Karte.html.