Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - O poczuciu mocy, siły i sprawczości "Małych" zależnych od "Dużych" (warsztat)