Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Treningi pamięci (dla osób w wieku emerytalnym)