Nowe terminy najbliższej edycji Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Szanowni Państwo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Pogotowie Niebieska Linia IPZ pragnie poinformować o nowych terminach jesiennej edycji Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie.

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany - 160 godzin)

II edycja 2018

I sesja: 9 - 12 października 2018
II sesja: 13 - 16 listopada 2018
III sesja: 11 - 14 grudnia 2018
IV sesja: 29 stycznia - 1 lutego 2019

Zapraszamy Absolwentki i Absolwentów Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osoby, które ukończyły min. 100-godzinne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji znajdą Pańswo pod adresem: http://www.niebieskalinia.pl/component/content/article/161-niebieska-linia/szkolenia/ogloszenia/5073-szkolenia-przygotowujace-do-uzyskania-certyfikatu-specjalisty-w-zakresie-pomocy-ofiarom-przemocy-w-rodzinie-w-2018-r

Zapraszamy!