Międzynarodowy Dzień Dziewczynki

Dokładnie 11 października obchodzić bedziemy Międzynarodowy Dzień Dziewczynki - coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

 

Międzynarodowy Dzień Dziewczynki ma na celu nie tylko zwrócić uwagę na sytuację dziewczynek i młodych kobiet na całym świecie, lecz również i wypracować - poprzez międzypokoleniowy dialog - strategię przeciwstawiania się przemocy i dyskryminacji, z którymi mierzą się każdego dnia Dziewczynki.

Co ważne, jak informuje raport organizacji Save the Children, każdego roku blisko 7,5 miliona dziewcząt wychodzi za mąż bezprawnie (20 000 dziewcząt dziennie). Małżeństwo w tak młodym wieku pozbawia dziewczynki możliwości edukacji i najczęściej oznacza dla nich bardzo wczesne macierzyństwo. Jak zaznaczają autorzy raportu, urodzenie dziecka przed osiągnięciem dojrzałości fizycznej wiąże się dla tych dziewcząt ze zwiększonym ryzykiem śmierci i powikłań okołoporodowych. 

Pełna wersja raportu dostępna pod adresem: https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/ending-child-marriage.pdf