Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Fundacja Autonomia i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zapraszają na 16. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, który odbędzie się 17 października w Poroninie, a od 18 do 21 października 2018 r. w Krakowie. Jak co roku, zostaną pokazane najlepsze filmy dokumentalne z całego świata związane z szeroko pojętymi prawami człowieka. Integralną częścią wydarzenia są spotkania oraz dyskusje z ekspertkami i ekspertami.

Od 2003 r. po warszawskim festiwalu międzynarodowym w grudniu, którego główną organizatorką jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, odbywa się Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. W tym roku głównymi tematami, które będą pojawiać się w prezentowanych filmach są: militaryzm i propaganda; walka o podmiotowość osób z niepełnosprawnościami; związki ekologii z demokracją oraz problematyka związana z aktywizmem w obszarze praw człowieka.

Militaryzm i propaganda
Festiwal otworzy czeski dokument „Lekcja wojny” w reż. Adéli Komrzý. Jego pokaz w Krakowie jest wyjątkowym zdarzeniem, ponieważ – choć pojawił się w programie głównej, warszawskiej edycji – nie znalazł się wśród propozycji tegorocznej edycji objazdowej Festiwalu. Ta błyskotliwa, dokumentalna groteska o powracającym widmie militaryzmu zostanie pokazana w Krakowie dzięki uprzejmości producenta filmu, Czeskiej Telewizji. Po filmie porozmawiamy z Grzegorzem Siworem, nauczycielem w jednej z krakowskich, mundurowych klas oraz jego uczniami i uczennicami.

Walka o podmiotowość – nic o nas bez nas!
Filmy pozwalają spojrzeć na kwestię praw osób z niepełnosprawnościami z różnych perspektyw: zdeterminowanych i gotowych na wszystko aktywistek i aktywistów („Walka”), matki towarzyszącej pogrążonemu w śpiączce synowi („Wiem, że tam jesteś”) czy cierpiącej na porażenie mózgowe Yu, która w poezji odnajduje siłę i wolność („Jeszcze jutro”). W ramach bloku zapraszamy na spotkanie z Karoliną Hamer, medalistką Mistrzostw Świata i Europy w pływaniu, paraolimpijką.

Ekologia i demokracja
W ramach tego bloku zostaną pokazane filmy zarówno przybliżające kulisy niedawnej akcji w obronie Puszczy Białowieskiej przed wycinką, jak i ukazujące wymiar polityczny i globalny problematyki związanej z ekologią („Strażnicy ziemi” opowiadający o paryskim szczycie klimatycznym, który odbył się w 2015 r.).

Na froncie walki o prawa człowieka
Ostatni z bloków jest poświęcony różnym obliczom i obszarom aktywizmu. Na tym swoistym „froncie” walczą ramię w ramię osoby związane m.in. ze środowiskiem prawniczym czy dziennikarskim. Żmudnie, latami, starają się dotrzeć do prawdy – odnaleźć zaginionych, znaleźć i ukarać winnych, udokumentować przestępstwa i zbrodnie (również przy wykorzystaniu nowych technologii). O przyszłości idei praw człowieka i różnych aspektach walki o nie porozmawiamy z Draginją Nadażdin, prezeską Amnesty International, Maciejem Nowickim, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie i Sylwią Gregorczyk-Abram, koordynatorką ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Główna organizatorka Festiwalu, fundacja Autonomia, jest organizacją pozarządową zajmującą się przede wszystkim edukacją i działalnością społeczną zmierzającą do powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności i in.

Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Kraków.

Wstęp na wszystkie filmy jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich – obowiązują wejściówki: https://goo.gl/forms/3nkJTGF4w1CveWvj1

Pokazy będą odbywać się w kinie Paradox. Szczegółowy program wydarzenia: www.watchdocskrakow.pl.

Festiwal został dofinasowany dzięki dotacji instytucjonalnej dla fundacji Autonomia z programu Demokracja w Działaniu Fundacji Batorego.

18-21.10.2018Kraków   kino Paradox2