Już cztery Centra Pomocy Dzieciom wspierają dzieci krzywdzone w Polsce

Utworzono: 2018-10-15

Dokładnie 12 października br. do Sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dołączyła czwarta placówka. Najnowsze Centrum, otwarte w Białymstoku, prowadzi Stowarzyszenie Klanza

Placówka, jako jedyna na Podlasiu, oferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz medyczną dzieciom-ofiarom przemocy lub wykorzystywania i ich rodzinom.

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że najlepszym modelem pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w specjalistycznej placówce, gdzie pod jednym dachem dziecko i jego bliscy mogą liczyć na kompleksową pomoc. Skrzywdzone dziecko bez wsparcia nie odzyska poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi. Specjalistyczna pomoc takim dzieciom jest trudnym i długotrwałym procesem. Nowoczesna placówka, która właśnie powstała w Białymstoku, będzie funkcjonować w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane na świecie i zaimplementowane w Polsce przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach Sieci Centrów Pomocy Dzieciom.

Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

Więcej na temat placówki znajdą Państwo pod adresem: http://codir.bialystok.pl/cpd/