Spotkanie BKDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (12.11.2018)

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 12 listopada br. w siedzibie Centrum Praw Kobiet, przy ul. Pięknej 66A (V piętro) w godzinach 14.00-16.00.

Serdecznie zapraszamy!