Kampania "16 dni" w Niebieskiej Linii

16dni fc 20016 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Również i w tym roku w akcji udział weźmie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

Również i w tym roku w akcji uczestniczy Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ poprzez:

1. Spotkanie z dr Sylwią Spurek, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania. 

Spotkanie poświęcone będzie między innymi pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Odbędzie się ono 5 grudnia br. o godz. 17.00 w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (ul. Korotyńskiego 13, wejście od ul. Sierpińskiego 1).

2. Publikację materiałów edukacyjnych w ramach kampanii #ZmieńMyślenie marki AVON Polska 

Przemoc kojarzy się głównie z fizycznym aspektem. Istnieją jednak również inne jej rodzaje, często uznawane przez społeczeństwo za „normalne” zachowanie. W ramach kampanii #ZmieńMyślenie marka AVON edukuje na temat czterech rodzajów przemocy: cyberprzemocy, ograniczania i kontroli, przemocy ekonomicznej i nagabywania w przestrzeni publicznej.

Przypomnijmy, że od 2011 roku marka AVON jest partnerem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia", zapewniając środki na funkcjonowanie poradni telefonicznej i e-mailowej dla ofiar i świadków przemocy.

3. Kampanię skierowaną do świadków przemocy 

Świadek to bardzo ważna osoba – często jedyna, która może pomóc. Nierzadko jednak, pomimo chęci, jest pełna obaw i nie wie, jak ową pomoc nieść. W tym celu „Niebieska Linia" IPZ przygotowała serię porad, które będą cyklicznie umieszczane w trakcie trwania akcji 16 Dni zarówno na stronie głównej "Niebieskiej Linii" IPZ, jak i jej fanpage'ach na wybranych portalach społecznościowych. 

Serdecznie zapraszamy!