Zaproszenie na spotkanie grupy edukacyjnej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy edukacyjnej dotyczącej procedury "Niebieskie Karty", które poprowadzi Mariola Gosławska - młodszy inspektor w stanie spoczynku, z ponad 32-letnim stażem pracy w Policji. 

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 maja br. w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, przy ul. Korotyńskiego 13 w godzinach 17.00-20.00.

Serdecznie zapraszamy!