Rusza program „Warszawa dla kobiet”

Powołanie Pełnomocniczki ds. Kobiet i Rady Kobiet, programy pomocowe i bezpieczeństwa, zwiększenie dofinansowania in vitro, szczepienia przeciwko HPV i dostęp do opieki lekarskiej bez klauzuli sumienia – to główne punkty programu Warszawa dla kobiet.

"To był jeden z pierwszych programów, o którym mówiłem podczas kampanii" – przypomniał Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. "Uznałem, że jest on jednym z najważniejszych, bo jeśli chcemy budować Warszawę dla wszystkich, to musimy pamiętać o prawach kobiet. Realizujemy już wiele elementów tego programu, a teraz prace będą kontynuowane przy wsparciu prawdziwych ekspertek z Rady kobiety i pełnomocniczki do spraw kobiet pani Katarzyny Wilkołaskiej-Żuromskiej, która wkrótce rozpocznie pracę" – ogłosił prezydent.

Zadania Rady kobiet przy Prezydencie m.st. Warszawy

Do zadań Rady należeć będzie współpraca przy opracowaniu strategii na rzecz kobiet, opiniowanie działań podejmowanych w zakresie równości i respektowania praw kobiet, analiza polityki Warszawy pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia w zakresie płci, wyznania, narodowości i niepełnosprawności poprzez m.in. edukację równościową mieszkańców Warszawy.

Do Rady Kobiet prezydent m.st. Warszawy powołał: Renatę Durdę, prof. Małgorzatę Fuszarę, prof. Teresę Jackowską, Krystynę Kacpurę, Annę Karaszewską, dr Elżbietę Korolczuk, Olgę Kozierowską, Krystynę Lewkowicz, Urszulę Nowakowską, Alicję Pacewicz, dr Ewę Rumińska-Zimny, Monikę Sajkowską i prof. Magdalenę Środę.

Zadania Pełnomocniczki ds. Kobiet

Na stanowisko Pełnomocniczki ds. Kobiet w drodze konkursu została wybrana Katarzyna Wilkołaska-Żuromska. Do jej zadań należeć będzie opracowanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy strategii realizacji programu na rzecz kobiet oraz inicjowanie, koordynowanie, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w Warszawie w zakresie równości i respektowania praw kobiet, ze szczególnym wyróżnieniem działań dotyczących podnoszenia standardów usług medycznych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, ochrony kobiet przed przemocą oraz równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia.

Więcej informacji o programie pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-dla-kobiet-0