Grupa Otwarcia dla Młodzieży

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku od 18 do 26 roku życia w kryzysie psychologicznym, doświadczające  długotrwale obniżonego nastroju.

Spotkania przeznaczone są dla osób, które:

Dzięki pracy grupowej możliwe jest uzyskanie wsparcia, wymiana doświadczeń i praca nad indywidualnymi potrzebami w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Czas trwania Grupy Otwarcia: Od 2 do 19 lipca br.

Spotkania prowadzone będą przez 3 tygodnie od wtorku do piątku w godzinach: 12.00-15.00.

Prowadzące: Agnieszka Strugacz i Ewelina Durajczyk

Udział w Grupie Otwarcia poprzedzony jest spotkaniem z osobami prowadzącymi w celu uzyskania dodatkowych informacji, określenia potrzeb i oczekiwań dotyczących spotkań Grupy.

Miejsce spotkań i zapisy: Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie WOIK ul. Belgijska 4, Warszawa-Mokotów tel. 22 845 12 12, 667 833 400.

Udział w Grupie Otwarcia jest bezpłatny. Obowiązuje limit miejsc.