Małgorzata Fuszara Przewodniczącą Rady Kobiet

Przewodniczącą Rady Kobiet przy prezydencie m.st. Warszawy została Małgorzata Fuszara

Małgorzata Fuszara to jedna z najwybitniejszych polskich ekspertek równościowych, genderowych. Doktor habilitowany nauk prawnych, a także profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w socjologii prawa, studiów kobiecych i gender studies oraz w problematyce mniejszości narodowych. Kieruje Ośrodkiem Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet i Podyplomowymi Studiami nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci Gender Studies (wraz z Bożeną Chołuj). Na Uniwersytecie Warszawskim przewodniczy Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Prowadziła zajęcia z zakresu gender studies w USA (Ann Arbor) i Hiszpanii (Oniati). Jest członkinią komitetów redakcyjnych naukowych czasopism: “Signs. Journal of Women in Culture and Society”; “European Journal of Women’s Studies” i “Societas/Communitas”. 

Przypomnijmy, że w skład Rady Kobiet przy prezydencie m.st. Warszawy wchodzą: Renata Durda, prof. Teresa Jackowska, Krystyna Kacpura, Anna Karaszewska, dr Elżbieta Korolczuk, Olga Kozierowska, Krystyna Lewkowicz, Urszula Nowakowska, Alicja Pacewicz, dr Ewa Rumińska-Zimny, Monika Sajkowska i  prof. Magdalena Środa. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie miejskich działań pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia w zakresie płci, wyznania, narodowości i niepełnosprawności.