Jak zapobiegać zagrożeniom, które dotykają osoby w wieku emerytalnym?

ekspert radzi nOszustwa na „wnuczka” czy „policjanta”, nakłanianie do niechcianych zakupów czy przemoc ze strony najbliższych – to zjawiska, z którymi na co dzień zmagają się seniorzy. Jakie są przyczyny tego typu zjawisk oraz jak zapobiegać zagrożeniom, które dotykają osoby w wieku emerytalnym?

 

Szacuje się, że w 2050 roku jedna trzecia ludności Europy będzie miała ponad 60 lat. W Polsce emeryci i renciści to blisko 20 proc. naszego społeczeństwa. W starzejącym się świecie zatem zapobieganie szeroko pojętej przemocy wobec osób starszych stanowi jedno z kluczowych zagadnień. Jakie są przyczyny i skutki zagrożeń, które dotykają osoby w wieku emerytalnym?

Osłabiona czujność, czyli wyłudzenie
Jedną z przyczyn zmniejszonej ostrożności u seniorów jest samotność. Przypomnijmy, że emeryci i renciści stanowią 20 proc. naszego społeczeństwa, gdzie blisko 70 proc. z nich to osoby samotne. „Jakikolwiek kontakt, który daje szansę na okazanie serca i dobroci, w jakimś sensie poprawia samopoczucie i dodaje poczucie wartości” - podkreśla dr Ewa Woydyłło, psycholożka. „Gdy człowiek żyje w izolacji od świata i ma ograniczone kontakty, grozi mu zatracenie poczucia rzeczywistości” – podkreśla Ewa Woydyłło.

Niestety, od tego już tylko o krok od stania się ofiarą wyłudzenia. Jedną z metod, po którą sięgają przestępcy, jest metoda powszechnie nazywana „na policjanta” bądź „wnuczka”. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w samym 2018 roku wyłudzono w ten sposób ponad 30 mln złotych. Co zrobić w sytuacji otrzymania podejrzanego telefonu? „Nie podejmujmy pochopnych decyzji. Przeanalizujmy sytuację, a następnie zadzwońmy pod numer alarmowy 997 i zgłośmy ten fakt policji” – mówi asp. Danuta Kalinowska z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Powszechnie stosowaną metodą są również wyłudzenia na pokazach. Niestety towary i usługi sprzedawane w ten sposób są kilkadziesiąt razy droższe niż w rzeczywistości. Pamiętajmy zatem, że choć umowa zakupu towaru jest dobrowolna, to jednak mamy prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni. Co więcej, w razie wątpliwości co do umowy mamy prawo zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem 801 440 220.

Przepisz na mnie mieszkanie, czyli przemoc ze strony najbliższych
Przemoc wobec starszych może przybierać różne formy: bicia, wyzwisk, poniżania, wyśmiewania, izolacji czy pozbawienia środków do życia i opieki. Niestety nierzadko sprawcami przemocy wobec tej grupy jest najbliższa rodzina. Pamiętajmy jednak, że znęcanie się jest przestępstwem, ujętym w polskim prawie w art. 207. Kodeksu Karnego. Nie wahajmy się zatem zgłosić wystąpienia przemocy na policję. „Interwencja policji działa w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, której wszczęcie następuje między innymi w wyniku zgłoszenia występowania przemocy albo przez członka danej rodziny, albo przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie” – mówi asp. Danuta Kalinowska.

 

Materiał Niebieskiej Akademii Warszawskiej, projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. 
LOGO biale finansowanie