Wolontariusze na start!

Chcesz pomagać? Czy chcesz się sprawdzić? Czy może chcesz zdobyć doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy? Zaangażuj się zatem w pomoc dzieciom ze Świetlic Środowiskowych na terenie Śródmieścia prowadzonych przez Powiślańską Fundację Społeczną.

W swoich dwóch świetlicach Fundacja opiekuje się codziennie 30-ciorgiem dzieci.Wychowawcy zastępują im rodziców oferując troskliwą opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji, naukę codziennych umiejętności oraz czyste ubranie i ciepły posiłek. Asystenci rodzinni nie ograniczają się do opieki nad dziećmi, wspierają całe rodziny oferując pomoc psychologiczną, prawną i wychowawczą. Dorosłych uczą jak stać się dobrymi rodzicami, pomagają w sprawach mieszkaniowych, finansowych i poszukiwaniu pracy.

W zależności od możliwości zaangażowania i indywidualnych ustaleń istnieje możliwość podjęcia różnych form współpracy, takich jak:

Więcej szczegółów: https://www.pfs.pl/pl/co-robimy/aktualnosci/118-wolontariusze-na-start