Uroczyste spotkanie z laureatami 12. edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”

   logo nl

 

  


55576523 2070112636621773 3796554053744328704 n

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

Uroczyste spotkanie z laureatami 12. edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”

 
 
Policja blisko ludzi i dla ludzi - powiedział Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas uroczystego spotkania z laureatami konkursu Policjant, który mi pomógł. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami.
 
Organizatorem konkursu Policjant, który mi pomógł jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Biuro Prewencji KGP. W 100. rocznicę powstania Polskiej Policja przypadła 12. edycja konkursu, którego istotą było wyróżnienie policjantów podejmujących wzorowe działania i zaangażowanych w pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 
W uroczystym spotkaniu udział wzięli:
* przedstawiciele duchowieństwa: ks. Biskup Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego, arcybiskup Jerzy Pańkowski – Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, ks. Biskup Mirosław Wola – Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelicki Biskup Wojskowy, ks. Jan Kot – Naczelny Kapelan Policji, ks. Andrzej Bołbot – Prawosławny Naczelny Kapelan Policji;
* Komendanci Wojewódzcy Policji z Białegostoku, Gdańska i zs. w Radomiu;
* laureaci konkursu wraz z bezpośrednimi przełożonymi;
* laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu;
* Renata Durda – kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
 
W trakcie rozpoczęcia spotkania Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wyraził radość posiadania w szeregach polskiej Policji funkcjonariuszy, których postawa i poziom realizowanych zadań stanowi wzór do naśladowania przez koleżanki i kolegów w całej Polsce. Wyrażając podziękowania za organizację i kontynuację konkursu, wskazał na istotę akcentowania wartości, które popiera resort spraw wewnętrznych i administracji, poprzez działania zbliżające Policję do społeczeństwa. Działania, które mają wymiar terytorialny, przestrzenny, oparte m.in. na procesie reaktywacji posterunków Policji, mają na celu realne przybliżenie Policji do lokalnej społeczności, której problemy powinny być znane i rozwiązywane. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają policjanci dzielnicowi. Postawę taką prezentują m.in. laureaci  tegorocznej edycji konkursu.
 
Szczególne słowa podziękowania dla funkcjonariuszy Policji, profesjonalnie realizujących ustawowe zadania, wyraził również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Komendant Główny Policji z pełnym przekonaniem stwierdził, że postawa jaką prezentują w codziennej służbie policjanci przekłada się na zaufanie do Policji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli.
 
Renata Durda zabierając głos również pogratulowała laureatom wzorowej realizacji swoich obowiązków, witając ich w rodzinie Policjanta, który mi pomógł, którą tworzą policjanci podejmujący działania na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
 
Przypomnijmy, że konkurs Policjant, który mi pomógł trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 12 edycji, podczas których wyłoniono laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa - na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną. Zgłoszeń policjantów do konkursu dokonywały osoby indywidualne, jak również organizacje i instytucje. Z każdego ze zgłoszeń płynęło społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym. Natomiast z ich treści wynikam, że  społeczeństwo dostrzega coraz większy profesjonalizm policjantów, którzy realizują działania pomocowe w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
 
Tegorocznymi laureatami zostali:
* st. asp. Andrzej Matczak – st. dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Płocku,
* asp. Paweł Marcówka – dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,
* asp. Robert Kornacki – dzielnicowy z Posterunku Policji w Kobylnicy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,
* mł. asp. Justyna Naronowicz – asystent z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku,
* sierż. szt. Adam Malecki – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Łapach Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
 
 
Wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu serdecznie gratulujemy!
 
 
DSC 2128

 

... oraz zachęcamy do lektury!

Rola świadka w zatrzymaniu przemocy w rodzinie

 
ekspert radzi nCelem artykułu jest zachęcenie osób zajmujących się pomaganiem, aby większą uwagę poświęcić świadkom przemocy w rodzinie. Świadek przemocy, który posiada odpowiednią wiedzę na temat tego zjawiska, rozumie jego dynamikę oraz właściwie i z przekonaniem reaguje na sytuacje przemocy, może być tą osobą, dzięki której zdrowie i życie wielu osób zostanie ocalone.
Czytaj więcej...

Profilaktyka wypalenia zawodowego

ekspert radzi nUtożsamianie profilaktyki stresu z profilaktyką wypalenia wydaje się zbyt daleko posuniętym uproszczeniem. Wypalenie jest bowiem zjawiskiem specyficznym, ma określoną strukturę i przebieg. Jednakże z punktu widzenia popularyzacji wiedzy o wypaleniu, połączenie problematyki profilaktyki stresu pracy i profilaktyki wypalenia nie jest błędem. Wypalenie zawodowe jest bowiem jedną z konsekwencji stresu doświadczanego w pracy, a zatem profilaktyka stresu w pracy będzie jednocześnie profilaktyką wypalenia zawodowego.

Czytaj więcej...

 

LOGO biale finansowanieNiebieska Akademia Warszawska

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" finansuje m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--