Nowości ze strony www.niebieskalinia.pl (2017-06-30)

   logo nl

 

Nowości "Niebieskiej Linii" 

(2017-06-30)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu "Policjant, który mi pomógł" 2017

Logo konkursu

Niebieska Linia ma zaszczyt ogłosić wyniki jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, która zakończyła się 31 maja 2017 roku.

Konkursowi organizowanemu przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ patronuje Komendant Główny Policji.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin (2017)

Instytut Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pomoc skierowana jest do mieszkańców woj. mazowieckiego.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 2009 roku prowadzi działania skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwami, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

W ramach tego projektu (termin realizacji do 31 grudnia 2017 roku) prowadzone są następujące zadania:

Czytaj więcej...

Niebieska Linia poszukuje wolontariuszy

Chcę pomocJeśli dysponujesz wolnym czasem i chciał(a)byś poświęcić jego część na działania przyczyniające się do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, zapraszamy do skorzystania z możliwości, jakie daje wolontariat w organizacji z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Obecnie proponowanym formatem jest Wolontariat Psychologiczny.

Dla kogo? Studenci od III roku psychologii lub absolwenci (prawa, psychologii, resocjalizacji, pedagogiki) oraz osoby, które zakończyły czynną karierę zawodową w wymienionych obszarach.

Co oferujemy:

Czytaj więcej...

Dlaczego służba zdrowia przymyka oczy na przemoc domową?

Ponad sto tysięcy osób rocznie pada ofiarą przemocy domowej. Pracownicy ochrony zdrowia, którzy powinni wychwytywać wśród swoich pacjentów ofiary przemocy, z różnych względów nie wszczynają procedury Niebieskiej Karty.

Renata Durda (Niebieska Linia): Najczęściej niebieskie karty, prawie 70 tysięcy, zakładają policjanci, pracownicy socjalni, potem jest dosyć duża przerwa i mniejszą liczbę kart zakładają przedstawiciele oświaty, ale wciąż jest to tylko około 7 tys. rocznie.  I na szarym końcu są, niestety, przedstawiciele zdrowia, którzy rocznie zakładają między 600 a 700 niebieskich kart. Co roku jest zakładanych około 100 tysięcy niebieskich kart. To oznacza, że w tylu przypadkach jakaś osoba z pięciu upoważnionych do wszczynania tej procedury instytucji dowiedziała się o tym, że w rodzinie jest problem przemocy albo ma podejrzenia poparte wiarygodnymi dowodami na to, że taki problem jest.

Czytaj więcej...

 

Szkolenia

"Partner Plus" - Doskonalenie umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconym doskonaleniu umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Skierowane jest ono do osób, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z tą problematyką oraz do tych spośród Państwa, którzy zamierzają w przyszłości prowadzić programy korekcyjno - edukacyjne.

Czytaj więcej...

Szkolenia przygotowujące do uzyskania Certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (II edycja 2018)

Pogotowie Niebieska Linia IPZ informuje o terminach jesiennej edycji szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR) w 2018 roku.

Szkolenia te przygotowują do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Czytaj więcej...

 

Aktualności

Warszawa: Najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy

Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Warszawy, które zajmują się problemem przemocy interpersonalnej i dyskryminacją, zapraszamy do udziału w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 18 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.oo w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, Warszawa.

Czytaj więcej...

Większe kary dla dłużników alimentacyjnych

Wzrastają kary za niepłacenie alimentów. Wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca możliwość karania za przestępstwo niealimentacji nawet rokiem więzienia. Przede wszystkim jednak wobec skazanych może być stosowany dozór elektroniczny. W Polskim Radiu 24 rozmowa z Moniką Janus z Krajowej Rady Komorniczej i Pauliną Urbańską, przedstawicielką stowarzyszenia Alimenty To Nie Prezenty.

Czytaj więcej...

Co szósty senior pada ofiarą przemocy lub złego traktowania

Co szósty senior pada ofiarą przemocy lub doświadcza różnych form złego traktowania. To więcej niż przypuszczaliśmy – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), powołując się na wyniki badania opublikowanego na łamach "Lancet Global Health".

O przemocy wobec osób starszych mówi się bardzo rzadko. Zjawisko to nie jest też traktowane priorytetowo przez badaczy, a liczba zajmujących się nim organizacji jest niewielka.

Czytaj więcej...

UE jako całość podpisała Konwencję Stambulską

Komisarz UE ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia Viera Jourova podpisała we wtorek w Strasburgu w imieniu UE tzw. Konwencję Stambulską, czyli Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Komisja Europejska już od pewnego czasu zabiegała o to, żeby cała UE jako organizacja przystąpiła do konwencji. [...]

Więcej czytaj w serwisie - Gazetaprawna.pl

Źródło: www.gazetaprawna.pl


Służba zdrowia nie widzi przemocy? Lekarz musi być czujny

Prof. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, w rozmowie z Iwoną Schymallą mówi o procedurach związanych ze zglaszaniem przemocy.

Panie profesorze, według jakich procedur powinien postąpić lekarz, który zauważył u swojego pacjenta objawy przemocy domowej?

Czytaj więcej...

Kampania „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”

„Reaguj – to Twój prawny obowiązek!" Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rusza z kampanią informacyjną na temat zmian w polskim prawie, których celem jest lepsza ochrona dzieci pokrzywdzonych przestępstwem.

W lipcu 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zwiększa karnoprawną ochronę dzieci – ofiar przestępstw. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) rozpoczyna kampanię informacyjną „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!", która ma na celu skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie specjalistów pracujących z dziećmi, na ważne zmiany zachodzące w polskim prawie.

Czytaj więcej...

Dla NGO: Konsultacje rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe* do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i oraz na www.ngo.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133.

Czytaj więcej...

Program terapeutyczny „Mieć kontrolę"

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna” prowadzi program pomocy psychologicznej dla osób, które przejawiają skłonności do zachowań agresywnych i przemocowych w stosunku do osób bliskich.

Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat, które chcą:

 • zwiększyć umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i radzenia sobie z nimi
 • nabyć umiejętności pozwalające kontrolować agresywne zachowania oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy
Czytaj więcej...

Służba zdrowia nie widzi przemocy? Nie należy się bać „Niebieskiej karty”

Lepiej wszcząć o jedną procedurę za dużo, niż o jedną za mało - mówi o „Niebieskiej karcie" nadkom. Wanda Mende z Komendy Głównej Policji.

Nie należy się bać wszczęcia procedury zakładania Niebieskiej Karty. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - z artykułem 9d - w przypadku przypuszczenia występowania przemocy należy wszcząć tę procedurę. Nawet jeżeli się okaże, że była ona bezzasadnie wszczęta, że źle oceniliśmy sytuację to zespół interdyscyplinarny ma zadanie to zweryfikować mając więcej czasu i informacji.

Czytaj więcej...

Warszawa-Mokotów: Zajęcia grupowe "Ojcem być i fajnie żyć"

Jeśli nie zawsze dobrze radzisz sobie w relacjach z innymi ludźmi...
Jeśli trudno jest Ci dogadywać się z ważnymi osobami w rodzinie i nie tylko...
Jeśli borykasz się w codziennych kontaktach z dzieckiem i jego Mamą...
Jeśli ważne dla Ciebie osoby mają Ci za złe, że czegoś nie robisz...
Jeśli nie udaje Ci się z zadowoleniem realizować tego co z Twojej roli wynika...

To specjalnie dla Ciebie Fundacja C.E.L. proponuje krótki i intensywny program GRUPOWYCH ZAJĘĆ DLA OJCÓW - 45 godzin w formie trzech weekendowych spotkań - „Ojcem być i fajnie żyć".

Czytaj więcej...

MS i RPO: sprawy sądowe o opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy powinny być traktowane jako pilne

Minister Sprawiedliwości zgadza się z RPO: sprawy sądowe o opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy powinny być traktowane jako pilne. Po zmianie przepisów sądy będą mogły planować rozprawy także w wakacje.

Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę poprawienia regulacji tak, by sprawy o opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy domowej nie przewlekały się w sądzie, w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2017 r. (IV.7214.62.2014)

Czytaj więcej...

Pytania do rządu (nr 18) – Czy polskie telefony antyprzemocowe zamilkną?

Protest kobiet bije na alarm i zadaje kolejne pytanie Beacie Szydło na temat działania rządu

Antyprzemocowe telefony zaufania solidarnie wsparły 18. pytanie do rządu, które Protest kobiet publicznie odczytał, a następnie złożył w Kancelarii Premiera Rady Ministrów 8 czerwca 2017 r. Protest kobiet kolejny raz zwraca uwagę na działanie rządu wywołujące w kobietach poczucie zagrożenia, wskazując, że kolejne decyzje władzy przyczyniają się do wzmożenia systemowej przemocy państwa wobec obywateli.

Czytaj więcej...

 

Publikacje

"Niebieskie Karty - Czy to dla mnie?"

Broszura Niebieskie Karty - okładkaPublikacja "Niebieskie Karty - Czy to dla mnie?" autorstwa Renaty Durdy jest zaadresowana do osób doświadczających przemocy w rodzinie. Autorka w prosty i przejrzysty sposób tłumaczy czym jest procedura Niebieskie Karty i jak przebiega jej realizacja. Omawia także rolę zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz innych instytucji, które mogą udzielić pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie. Zawarte informacje pozwolą osobom doświadczającym przemocy lepiej zrozumieć funkcjonowanie procedury i lepiej angażować się w realizacje indywidualnych planów pomocy.

Czytaj więcej...

Plakat ze schematem przebiegu procedury Niebieskie Karty

Plakat Niebieskie KartyInformujemy, że Pogotowie "Niebieska Linia" IPZ opracowało plakat informacyjny, ilustrujący schemat przebiegu procedury Niebieskie Karty.

Publikację kierujemy do wszytkich podmiotów i organizacji biorących udział w procedurze (tj. jednostek policji, placówek pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i NGO-sów). Plakat ma za zadanie ułatwić szybką orientację w kolejnych etapach realizacji procedury Niebieskie Karty zarówno po stronie członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, jak i osób dotkniętych problemem przemocy i objętych tą procedurą.

Wydruki plakatów w formacie A2 (420mm x 594mm) można zamówić pisząc na adres sekretariat@niebieskalinia.pl lub pod numerem tel. 22 824-25-01.
Koszt zamówienia pojedynczego plakatu to 5,5 zł (cena z VAT). Do zamówienia doliczane będą koszty wysyłki.

Czytaj więcej...

Przewodniki na temat postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia

W związku ze zrealizowanym projektem Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia (www.algorytmy.niebieskalinia.pl) informujemy o możliwości zakupu Przewodników dla pracowników oświaty (http://www.niebieskalinia.pl/algorytmy/dla-oswiaty) oraz ochrony zdrowia (http://www.niebieskalinia.pl/algorytmy/dla-ochrony-zdrowia).

Przewodniki stanowią kompendium wiedzy o przemocy w rodzinie wobec dorosłych i dzieci oraz sposobach jej diagnozowania i reagowania na to zjawisko. Przewodniki można nabyć w cenie 5 zł za egzemplarz (cena brutto).

Czytaj więcej...

Informator "Co warto wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty"

Okładka informatoraCzy to już przemoc? Czym są „Niebieskie Karty”? Co zyskasz dzięki procedurze „Niebieskie Karty”? Jaki jest jej przebieg?

Na te i inne pytania dotyczące „Niebieskich Kart” odpowiada Informator opracowany w Pogotowiu „Niebieska Linia" IPZ PTP na zlecenie i we współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do osób bezpośrednio objętych procedurą, czyli do osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 

 

Dwumiesięcznik "Niebieska Linia"

W bieżącym (4/123/2019) numerze

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy

00044

Za nami początek dynamicznego roku. Po pierwsze w samorządach osiadają nowo wybrane władze, po drugie czekają nas podwójne – europejskie i krajowe – wybory, po trzecie (i najważniejsze) Nowy Rok powitaliśmy burzliwie wokół projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który do Komitetu Rady Ministrów złożyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kiedy do Was piszę, burza wokół projektu na szczęście przycichła, dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, który projekt cofnął do projektodawcy, czyli MRPiPS. W efekcie całego zamieszania posadę straciła Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w MRPiPS, która sprawowała funkcję Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i równocześnie funkcję przewodniczącej Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Słaba to pociecha, bo proces ten pokazał, że osoby mające istotny wpływ na sytuację ofiar przemocy w rodzinie nadal nie rozumieją istoty problemu przemocy oraz specyfiki sytuacji osób doznających tej przemocy.
 
Jedyną instytucją, która zabrała merytoryczny i pożyteczny głos w tej sprawie jest Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Poniżej fragmenty z wystąpienia:
 
Szybsza izolacja sprawcy od ofiary. Dziś w toku postępowania karnego sąd może orzec wobec sprawcy przemocy domowej opuszczenie lokalu. Izolacja sprawcy przemocy jest możliwa także niezależnie od postępowania karnego. Art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewiduje, że na wniosek osoby dotkniętej przemocą, sąd cywilny może zobowiązać sprawcę-członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie do jego opuszczenia.
 
Jednak procedury trwają zbyt długo. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia musimy mieć
możliwość niezwłocznej izolacji ofiary i sprawcy przemocy – niezależnie od toczącego się
postępowania karnego (gdy brak jest podstaw do zatrzymania czy wszczęcia postępowania karnego, a niezbędne jest zapewnienie fizycznego odseparowania osoby stosującej przemoc od bliskich). Dlatego zdaniem RPO prawo nakazania natychmiastowego opuszczenia mieszkania powinni mieć policjanci, już w chwili interwencji domowej. Pozwoliłoby to na przerwanie przemocy i zapewnienie ofierze realnej pomocy w sytuacji, kiedy jej życie i zdrowie jest w szczególnym niebezpieczeństwie.
 
Sprawniejsze postępowania sądowe o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnego mieszkania. Przewidziana w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie instytucja cywilnego nakazu opuszczenia lokalu umożliwia sądom zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania. Decyzja sądu zapada po rozprawie, która powinna odbyć się w terminie miesiąca od wpływu wniosku. Sprawy badane w Biurze RPO świadczą jednak, że w praktyce dotrzymanie tego terminu jest trudne do osiągnięcia, zwłaszcza, gdy strony wnoszą np. o przesłuchanie świadków. Z analiz RPO wynika, że średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku to 153 dni.
 
 
 

Mądrych wyborów na nadchodzący rok!

Renata Durda 

 

Spis treści

DZIECI KRZYWDZONE

 • Anna Golus Przemoc w białych rękawiczkach
 • Maria Langer-Fyda Pod osłoną objawu. Przemoc a problemy psychiczne dzieci i młodzieży
 • Justyna Grzymała Zagadnienie "dzieciobójstwa" w polskim prawie karnym

PRAWO

 • Paulina Brzemińska Dzieci krzywdzone w procedurach prawnych
 • Monika Sokołowska  Kurator procesowy dla małoletnich pokrzywdzonych
 • Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców 
 • Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz Nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy

PRAKTYCY PRAKTYKOM

 • Agata Wacławowicz Metody pracy kuratorskiej w rodzinie z problemem alkoholowym
 • Joanna Ćwiek-Gadomska Grupa robocza - jak ustrzec się błędów?

KU ZMIANIE

 • Przemysław Mućko Gdy schematy budzą się z uśpienia
 • Magdalena Grzyb Równość płci a przemoc wobec kobiet. Rzecz o paradoksie nordyckim

 

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--