Nowości ze strony www.niebieskalinia.pl (2017-07-31)

   logo nl

 

Nowości "Niebieskiej Linii" 

(2017-07-31)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Powołano Zespół Monitorujący do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3. kadencji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło skład Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie trzeciej kadencji.

Wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych powołana została Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ.

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). w skład Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin (2017)

Instytut Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pomoc skierowana jest do mieszkańców woj. mazowieckiego.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 2009 roku prowadzi działania skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwami, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

W ramach tego projektu (termin realizacji do 31 grudnia 2017 roku) prowadzone są następujące zadania:

Czytaj więcej...

Niebieska Linia poszukuje wolontariuszy

Chcę pomocJeśli dysponujesz wolnym czasem i chciał(a)byś poświęcić jego część na działania przyczyniające się do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, zapraszamy do skorzystania z możliwości, jakie daje wolontariat w organizacji z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Obecnie proponowanym formatem jest Wolontariat Psychologiczny.

Dla kogo? Studenci od III roku psychologii lub absolwenci (prawa, psychologii, resocjalizacji, pedagogiki) oraz osoby, które zakończyły czynną karierę zawodową w wymienionych obszarach.

Co oferujemy:

Czytaj więcej...

 

Szkolenia

"Partner Plus" - Doskonalenie umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconym doskonaleniu umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Skierowane jest ono do osób, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z tą problematyką oraz do tych spośród Państwa, którzy zamierzają w przyszłości prowadzić programy korekcyjno - edukacyjne.

Czytaj więcej...

Szkolenia przygotowujące do uzyskania Certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (II edycja 2018)

Pogotowie Niebieska Linia IPZ informuje o terminach jesiennej edycji szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR) w 2018 roku.

Szkolenia te przygotowują do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Czytaj więcej...

 

Publikacje

"Niebieskie Karty - Czy to dla mnie?"

Broszura Niebieskie Karty - okładkaPublikacja "Niebieskie Karty - Czy to dla mnie?" autorstwa Renaty Durdy jest zaadresowana do osób doświadczających przemocy w rodzinie. Autorka w prosty i przejrzysty sposób tłumaczy czym jest procedura Niebieskie Karty i jak przebiega jej realizacja. Omawia także rolę zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz innych instytucji, które mogą udzielić pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie. Zawarte informacje pozwolą osobom doświadczającym przemocy lepiej zrozumieć funkcjonowanie procedury i lepiej angażować się w realizacje indywidualnych planów pomocy.

Czytaj więcej...

Plakat ze schematem przebiegu procedury Niebieskie Karty

Plakat Niebieskie KartyInformujemy, że Pogotowie "Niebieska Linia" IPZ opracowało plakat informacyjny, ilustrujący schemat przebiegu procedury Niebieskie Karty.

Publikację kierujemy do wszytkich podmiotów i organizacji biorących udział w procedurze (tj. jednostek policji, placówek pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i NGO-sów). Plakat ma za zadanie ułatwić szybką orientację w kolejnych etapach realizacji procedury Niebieskie Karty zarówno po stronie członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, jak i osób dotkniętych problemem przemocy i objętych tą procedurą.

Wydruki plakatów w formacie A2 (420mm x 594mm) można zamówić pisząc na adres sekretariat@niebieskalinia.pl lub pod numerem tel. 22 824-25-01.
Koszt zamówienia pojedynczego plakatu to 5,5 zł (cena z VAT). Do zamówienia doliczane będą koszty wysyłki.

Czytaj więcej...

Przewodniki na temat postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia

W związku ze zrealizowanym projektem Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia (www.algorytmy.niebieskalinia.pl) informujemy o możliwości zakupu Przewodników dla pracowników oświaty (http://www.niebieskalinia.pl/algorytmy/dla-oswiaty) oraz ochrony zdrowia (http://www.niebieskalinia.pl/algorytmy/dla-ochrony-zdrowia).

Przewodniki stanowią kompendium wiedzy o przemocy w rodzinie wobec dorosłych i dzieci oraz sposobach jej diagnozowania i reagowania na to zjawisko. Przewodniki można nabyć w cenie 5 zł za egzemplarz (cena brutto).

Czytaj więcej...

Informator "Co warto wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty"

Okładka informatoraCzy to już przemoc? Czym są „Niebieskie Karty”? Co zyskasz dzięki procedurze „Niebieskie Karty”? Jaki jest jej przebieg?

Na te i inne pytania dotyczące „Niebieskich Kart” odpowiada Informator opracowany w Pogotowiu „Niebieska Linia" IPZ PTP na zlecenie i we współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do osób bezpośrednio objętych procedurą, czyli do osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 

 

Aktualności

Szkolenia dla migrantek z Fundacją Feminoteka (Trainings for migrant women with Feminoteka Foundation)

Jeśli jesteś migrantką, bądź mieszkasz lub dopiero co przyjechałaś do Polski i interesuje Cię tematyka przeciwdziałania przemocy seksualnej, to jest to oferta dla Ciebie. (If you are a migrant, you live or plan to live in Poland and are interested in the subject of combating sexual violence, this is an offer for you.)

Czytaj więcej...

Dzieci się liczą 2017 - raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport DZIECI SIĘ LICZĄ 2017, stanowiący aktualną diagnozę zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Autorzy raportu kompleksowo przyglądają się kondycji dzieci - głównie w aspektach doświadczania różnych form krzywdzenia i deprywacji oraz ich uwarunkowań.

Czytaj więcej...

Szkolenie: Jak znaleźć i motywować wolontariuszy?

Fundacja Wspierania Rozwoju Realia Kariery zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie szkoleniowym, współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, z obszaru rekrutacji i zarządzania zespołem wolontariuszy. 

Czytaj więcej...

Szkolenia: „Twórczo i aktywnie” oraz „Przemóc przemoc”.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie zaprasza do udziału w nowych projektach: „Twórczo i aktywnie” oraz „Przemóc przemoc”.

Twórczo i Aktywnie” to program profilaktyczny dla osób w wieku w wieku 15 – 25 lat, które:

  • mieszkają na terenie województwa mazowieckiego,
  • są osobami w kryzysie emocjonalnym, samotne, z trudnościami rodzinnymi i/lub społecznymi, podejmujące zachowania ryzykowne.
Czytaj więcej...

Jak przerwać cykl przemocy: program korekcyjno-edukacyjny dla Panów

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS zaprasza wszystkich Panów, którzy chcą przerwać cykl przemocy w swoich rodzinach, do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

Spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 18-20.30 w Stowarzyszeniu "Otwarte Drzwi" przy ul. Targowej 82 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Powiedz NIE!

Ruszyła ogólnoeuropejska kampania wymierzona w proceder szantażu i wymuszeń seksualnych on-line, popełnianych na dzieciach i młodzieży. 

Zainicjowanie kampanii jest jednym z elementów realizacji Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w obszarze zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości na lata 2014 – 2017, w tym przestępczości dotyczącej wykorzystywania seksualnego dzieci on-line. 

Czytaj więcej...

Warsztat "Wyzwania w małżeństwie"

Fundacja C.E.L. zaprasza na 60-godzinną grupę dla par po przejściach, które poszukują szans rozwojowych. 

Czytaj więcej...

Warsztat "'Przemoc' dzieci wobec dorosłych"

Fundacja C.E.L. zaprasza na 60-godzinną grupę dla samotnych Mam, które zainteresowane są docieraniem do źródeł problemów. 

Czytaj więcej...

Reaguj - to Twój prawny obowiązek!

Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności, wykorzystywanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.

Czytaj więcej...

Z domowego piekła do "Niebieskiej Linii"

W więziennej gwarze nazywają ich peżotami. To dlatego, że są skazani z artykułu 207 dotyczącego znęcania się nad osobą bliską, a właśnie peugeot 207 to najpopularniejszy model samochodu tej marki. Niektórzy mają niemałe wyroki, bo za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad najbliższą osobą można dostać karę więzienia do lat pięciu, a w przypadku szczególnego okrucieństwa do lat 10. Kiedy dręczona i bita ofiara targnie się na życie, domowy kat może trafić do więzienia nawet na 15 lat. W zeszłym roku w Polsce było 91 789 ofiar przemocy w rodzinie.
[...]

Czytaj więcej...

Takich policjantów nam potrzeba. Rozstrzygnięto konkurs "Policjant, który mi pomógł"

Takich policjantów nam potrzeba, aby przestać żyć w strachu i w trudnych chwilach robić krok po lepsze życie - tak o laureatach konkursu „Policjant, który mi pomógł" mówią ich podopieczni. W tym roku wyróżniono funkcjonariuszy z Opola, Bytomia, Głuchołaz, Przeworska i Starej Białej.

Czytaj więcej...

Spotkania dla rodziców "Grunt to przywiązanie"

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na warsztaty dla rodziców małych dzieci.

Bezpieczna więź rodzice – dziecko jest fundamentem na całe życie. Istnieje zależność pomiędzy jakością wczesnych doświadczeń a funkcjonowaniem dziecka w dorosłości.

Czytaj więcej...

Warszawa: Najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy

Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Warszawy, które zajmują się problemem przemocy interpersonalnej i dyskryminacją, zapraszamy do udziału w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 18 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.oo w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, Warszawa.

Czytaj więcej...

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--