Nowości ze strony www.niebieskalinia.pl (2017-10-12)

   logo nl

 

Nowości "Niebieskiej Linii" 

(2017-10-12)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

Aktualności

Szukasz pomocy psychologicznej? Czekamy na Ciebie!

Przyjdź do nas! Każda osoba objęta programem może korzystać z porad prawnychsocjalnych oraz pomocy psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb.

Czytaj więcej...

Spotkanie KDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (16.10.2017)

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 16 października br. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Mazowiecka 12/25 w godzinach 14.00-16.00.

Serdecznie zapraszamy! 


Konferencja „Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna.”

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawnaorganizowanej we współpracy z Uniwersytetem SWPS w Katowicach.

Czytaj więcej...

Konferencja "Razem dla dziecka i rodziny"

Fundacja Dziecko i Rodzina zaprasza do udziału w konferencji "Razem dla dziecka i rodziny", która odbędzie się 19 października w Warszawie.

Czytaj więcej...

 

Nadchodzące warsztaty

Warsztat "Jak rozwiązywać konflikty".

Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie serdecznie zaprasza 21 października br. do udziału w warsztacie "Jak rozwiązywać konflikty".

Czytaj więcej...

Trzydniowa grupa psychoedukacyjno-wsparciowa dla rodziców będących w konflikcie okołorozwodowym

Grupa przeznaczona jest dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania z byłym partnerem.

Czytaj więcej...

Przypomnienie o warsztacie "Radzenie sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami po przekraczaniu granic"

W imieniu Towarzystwa Pomocy Młodzieży w Warszawie przypominamy o nadchodzącym warsztacie Radzenie sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami po przekraczaniu granic.

Czytaj więcej...

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--