Nowości ze strony www.niebieskalinia.pl (2017-10-31)

   logo nl

 

Nowości "Niebieskiej Linii" 

(2017-10-31)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

Wydarzenia

Konferencja "Ofiary Przemocy. Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne"

Baner-OP-2017-700x266-v.2.0.1

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza na drugą edycję Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne. 

Czytaj więcej...

Spotkanie z dr Sylwią Spurek, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich „Jak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może pomóc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie?”

Pogotowie Niebieska Linia IPZ zaprasza na spotkanie Jak RPO może pomóc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie? z dr Sylwią Spurek, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania, poświęcone pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Czytaj więcej...

 

Nadchodzące warsztaty

Warsztat uczący zaradności życiowej i aktywności

Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie zaprasza 11 listopada br. do udziału w warsztacie uczącym zaradności życiowej i aktywności. 

Czytaj więcej...

Warsztat "Jak być asertywnym"

Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie zaprasza 25 listopada br. do udziału w warsztacie Jak być asertywnym.

Czytaj więcej...

Warsztat "Jak pokonać brak wiary w siebie, czyli o roli działań zastępczych"

Fundacja C.E.L. serdecznie zaprasza na warsztat Jak pokonać brak wiary w siebie, czyli o roli działań zastępczych

Czytaj więcej...

 

Czytelnia

Już dziś zapraszamy do zamówienia prenumeraty dwumiesięcznika „Niebieska Linia” na rok 2018

Pomagasz innym i chcesz zrozumieć zjawiska psychologiczne? Na łamach naszego czasopisma znajdziesz bez wątpienia artykuły, które pomogą Ci w doskonaleniu warsztatu profesjonalisty!

Czytaj więcej...

Motywy zachowań agresywnych

Niebieska Linia nr 1 / 2017

Czy agresja jest wrodzonym i niepoddającym się wpływom zewnętrznym elementem natury człowieka, który powinniśmy w sobie zaakceptować i uznać za normę. A może wpływ na jej wystąpienie mają czynniki nabyte podlegające regulacjom? Czy zachowania agresywne są ewolucyjnie związane z płcią męską? Jakie są motywy popychające jednostki do dokonywania przemocy?

Czytaj więcej...

Cena przemocy w związkach – konsekwencje u ofiar i sprawców

Niebieska Linia nr 1 / 2017

Przemoc w rodzinie dotyka wszystkie osoby, które pozostają w krzywdzącej relacji. Zaburzenia w funkcjonowaniu, będące skutkiem doświadczania lub stosowania przemocy w związku, pokazują mnogość i wielorakość problemów, z którymi muszą poradzić sobie osoby pragnące pozostać w związku, powstrzymać przemoc i pracować nad zwiększeniem poczucie bezpieczeństwa. Oprócz naturalnych procesów przemian, jakie charakteryzują funkcjonowanie relacji partnerskiej, dołączają się trudności wynikające z przemocy . 

Czytaj więcej...

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--