Nowości ze strony www.niebieskalinia.pl (2018-02-27)

   logo nl

 

Nowości "Niebieskiej Linii" 

(2018-02-27)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

AKTUALNOŚCI

Kurs do certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przypominamy, że zgłoszenia do trybu zwyczajnego uzyskiwania certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjmujemy do 31 marca 2018 roku.

Czytaj więcej...

Wiosenna edycja szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR)

Pogotowie Niebieska Linia IPZ informuje o terminach wiosennych edycji szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR) w 2018 roku.

Szkolenia te przygotowują do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Czytaj więcej...

Już wkrótce spotkanie KDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (19.03.2018)

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 19 marca br. w siedzibie Towarzystwa Pomocy Młodzieży, przy ul. Nowolipki 2 w godzinach 14.00-16.00. Serdecznie zapraszamy!


Warsztaty praktyczne dla kobiet: pozew o rozwód / postępowanie rozwodowe

Warsztaty będą miały charakter symulacji rozprawy przed sądem. Adwokaci wcielą się w rolę sędziego, stron postępowania, pełnomocników i świadków. Uczestnicy warsztatów będą mogli wcielić się w rolę ławników. Rozprawa będzie dotyczyła rozwodu, ograniczenia władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem małżonków oraz alimentacji.

Czytaj więcej...

Raport Amnesty International dot. wdrożenia konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej stanowi ważny dokument międzynarodowy, którzy stwarza ramy dla skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Przyjęta w Stambule 11 maja 2011 roku, weszła w życie 1 sierpnia 2014 roku, po dokonaniu ratyfikacji przez 10 państw.

Czytaj więcej...

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--