Nowości ze strony www.niebieskalinia.pl (2018-03-12)

   logo nl

 

Nowości "Niebieskiej Linii" 

(2018-03-12)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych

W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ oraz Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszamy na konferencję "Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych". 

Konferencja odbędzie się 20 marca br. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor WUM prof. dr hab. Mirosław Wielgoś oraz Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar

Miejsce: Aula A, Centrum Dydaktyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, ul. Trojdena 2a.

Konferencja jest nieodpłatna

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: sekretariat@niebieskalinia.pl.

 

Konferencja jest współfinansowana ze środków m.st. Warszawa.

ZNAK PROMOCYJNY Miasto

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--