Przetwarzanie danych osobowych - informacja (2018-06-30)

   logo nl

 

Przetwarzanie danych - informacja 

(2018-06-30)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Szanowni Państwo,

 

W związku z tym, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, a od 25 maja 2018 r. weszło w życie uchwalone przez Parlament Unii Europejskiej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące Państwa praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody, której udzielili Państwo subskrybując newsletter, podpisując z nami umowę, biorąc udział/korzystając z naszych działań statutowych (szkolenia, wydarzenia otwarte i szereg innych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Psychologii Zdrowia PTP z siedzibą w Warszawie. Adres: ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa.

PRZETWARZANIE DANYCH

Państwa dane są przetwarzane w celu wysyłania newslettera z informacjami o potencjalnych wydarzeniach (m.in. konferencjach, szkoleniach, konkursach, itp.) oraz dostępnych numerach dwumiesięcznika „Niebieska Linia”.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub rezygnacji z wysyłania newslettera.

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z naszej bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – prosimy o kontakt z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy „ Niebieska Linia” 02-121 Warszawa ul. Korotyńskiego 13 pisemnie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na podany adres pogotowie@niebieskalinia.pl.

Jednocześnie zapewniamy, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Pozdrawiamy,
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--