Nowości ze strony www.niebieskalinia.pl (30.11.2018)

   logo nl

 

Nowości "Niebieskiej Linii" 

(30.11.2018)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

Szanowni Państwo,

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Również i w tym roku w akcji udział bierze Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

 

Kampania "16 dni" w Niebieskiej Linii

16dni fc 20016 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Również i w tym roku w akcji udział weźmie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie z dr Sylwią Spurek, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania.

16dni fc 200

W ramach ogólnoświatowej kampanii „16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Sylwią Spurek, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania

Spotkanie poświęcone będzie między innymi pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Odbędzie się ono 5 grudnia br. o godz. 17.00 w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" IPZ (ul. Korotyńskiego 13, wejście od ul. Sierpińskiego 1). Zapraszamy! 


Poradnik dla świadka przemocy (Porada nr 1)

16dni fc 200

Porada nr 1.

Zapytaj osobę pokrzywdzoną, jak Ty możesz Jej pomóc.

To proste pytanie sprawi, że osoba pokrzywdzona poczuje autentyczne wsparcie, a to - zwłaszcza na wstępnym etapie radzenia sobie w sytuacji przemocy - jest bardzo ważne.

Czytaj więcej...

Poradnik dla świadka przemocy (Porada nr 2)

16dni fc 200

Porada nr 2.

Pamiętaj o granicach własnej odpowiedzialności.

Każda reakcja na przemoc jest lepsza niż brak reakcji. Pamiętaj, że nie musisz rozwiązać całego problemu samodzielnie. Czasem wystarczy powiadomić o sytuacji inne instytucje, lub okazać empatię osobie pokrzywdzonej.

Czytaj więcej...

Poradnik dla świadka przemocy (Porada nr 3)

16dni fc 200

Porada nr 3.

Przemoc to nie tylko bicie.

Przemoc fizyczna jest najbardziej widoczna, ale osoby pokrzywdzone mówią, że najbardziej bolesna była przemoc psychiczna, określana jako „cichy zabójca”.

Czytaj więcej...

Poradnik dla świadka przemocy (Porada nr 4)

16dni fc 200

Porada nr 4.

Przemoc nie jest prywatną sprawą.

Znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem opisanym w art. 207 kodeksu karnego. Każdy, kto się o niej dowiedział ma obowiązek reagowania. Organy państwa powinny się zajmować takimi sytuacjami w trybie „z urzędu”.

Czytaj więcej...

Hejt w internecie, odcinanie od pieniędzy, chorobliwa zazdrość – myślisz, że w naszych czasach to normalne? #ZmieńMyślenie z AVON.

16dni fc 200

Polki czują się bezpiecznie w swoim otoczeniu, ale tylko niewiele więcej niż połowa z nich wierzy w skuteczność systemu prawnego, gdy doświadcza niefizycznych form przemocy – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji AVON w 15 krajach świata. Dlatego 25 listopada br., z okazji międzynarodowej akcji 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt, marka rozpoczyna kampanię #ZmieńMyślenie, która zwraca uwagę na cyberprzemoc, ograniczanie i kontrolę, przemoc ekonomiczną oraz nagabywanie w przestrzeni publicznej. 

Czytaj więcej...

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--