Trwa XII edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

   logo nl

 

Trwa XII edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł" 

(30 kwietnia 2019)  


55576523 2070112636621773 3796554053744328704 n

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

policjant

Szanowni Państwo!

Policjant, który mi pomógł to konkurs, organizowany nieprzerwanie od 2008 roku przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Jego istotą jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową oraz zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji (z wyjątkiem Policji). Wybór laureatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień, zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja br. za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php bądź tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając dane kontaktowe zgłaszającego, dane wyróżnionego policjanta oraz uzasadnienie tego wyboru (skorzystać tu można z załączonego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl).

Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu podczas Centralnych Obchodów Święta Policji. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

 

 

... oraz zachęcamy do lektury!

 

Zmiana wykładni znamion przestępstwa znęcania

ekspert radzi n

Osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie bardzo często stosują prawo karne jako narzędzie działania art. 207 kk, czyli przestępstwa znęcania się. Ponieważ prawo karne nie wprowadza definicji znęcania ani nie wymienia zachowań, które miałyby owo znęcanie stanowić, głównym źródłem dokonywania wykładni pojęcia „znęca się” jest orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej...

Dopłynąć do brzegu. Praca z rodziną objętą procedurą „Niebieskie Karty”

ekspert radzi n

W artykule praca z rodziną jest rozumiana jako praca ze wszystkimi osobami, które należą do nabliższej rodziny (rodzice, dzieci, czasem dziadkowie) i jest traktowana jako całość, w podejściu systemowym. Czasem jest to praca z całą rodziną, innym razem z poszczególnymi osobami.

Czytaj więcej...

 

 

LOGO biale finansowanieNiebieska Akademia Warszawska

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" finansuje m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--