Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 6 / 2002)