Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 6 / 2011)

Renata Durda

Pingwin cesarski, którego Państwo widzicie powyżej jest logo programu wspierania godzenia ról zawodowych i życiowych realizowanego w krajach Unii Europejskiej. Podobnie jak inne inicjatywy opisywane w tym numerze "Niebieskiej Linii" takie przedsięwzięcia jeszcze trzydzieści-dwadzieścia lat temu byłyby nie do pomyślenia. Świat się zmienia na naszych oczach dzięki naszej wspólnej pracy na rzecz równości, równouprawnienia, praw (wszystkich) ludzi - bez względu na ich płeć, orientację seksualną, wiek... A przecież te ideały przyniosło na świat już ponad 2000 lat temu małe dziecko gdzieś koło Betlejem... Więc w walce o te ideały życzę Państwu barwnej choinki (ubranej przez Mamę), smacznej kolacji wigilijnej (przygotowanej przez Tatę) i masy prezentów (przygotowanych przez dzieci). Bo przecież najlepszą bronią w walce z dyskryminacją jest łamanie stereotypów.

 

Inspirującej (jak zwykle) lektury
Renata Durda