Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 2 / 2013)

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy

W tym numerze „Niebieskiej Linii” przyglądamy się doświadczeniom innych krajów w obszarze problemów związanych z przemocą wobec kobiet i przemocą w rodzinie. Niektórzy mają dla nas „dobre praktyki” (USA, Wielka Brytania), inni w starym problemie odkrywają nowe formy (Włochy), jeszcze inni są w punkcie, w którym my byliśmy jeszcze dekadę czy dwie temu i szukają własnych dróg (Ukraina, Azja). Warto wiedzieć jak na tej „mapie drogowej” zapobiegania problemowi przemocy w rodzinie wygląda miejsce Polski (także w stosunku do wytycznych i rekomendacji instytucji europejskich). Wizyta w takiej międzynarodowej galerii co pewien czas może być inspirująca, ale także napełniać nas poczuciem dumy z osiągnięć (lub pokory).

Aspekt międzynarodowy to także kwestia „migracji” przemocy domowej razem z rodzinami. Do Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ coraz częściej zgłaszają się telefonicznie i e-mailowo Polki i Polacy, którzy przebywają za granicą, ale potrzebują pomocy z powodu przemocy w rodzinie. Niemal zawsze sprawy te dotyczą również dzieci. Coraz częściej także zgłaszają się do nas osoby pokrzywdzone przemocą, które przebywają na terenie Polski, ale nie znają języka i prawa polskiego ani instytucji pomocowych.

W Hiszpanii od 2007 roku działa serwis telefoniczny dla osób doznających przemocy ze względu na płeć (gender based violence). Numer jest prosty 016. Telefon działa 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Porady są dostępne w 51 językach. W Hiszpanii mieszka ok. 46 mln mieszkańców – zaledwie 8 mln więcej niż w Polsce. Od 2006 roku Hiszpanie uruchomili telefoniczny serwis do ochrony i wsparcia ofiar przemocy (ATENPRO). System opiera się na mobilnym terminalu, noszonym przez osobę zagrożoną, który umożliwia natychmiastową lokalizację tej osoby i błyskawiczne reagowanie na sytuacje nadzwyczajne zgłoszone przez terminal. W okresie 1.01.2006–30.09.2012 roku taką ochroną objęto 9.620 osób. W programie uczestniczą osoby objęte pomocą specjalistyczną, odizolowane od sprawcy, ale wciąż żyjące w poczuciu zagrożenia kolejnym atakiem.

To tylko dwa z licznych na świecie przykładów wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych do zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.
Pora, abyśmy w Polsce zaczęli sięgać także w tej dziedzinie po nowoczesne rozwiązania.

Inspirującej lektury „Niebieskiej Linii”

Renata Durda