Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 6 / 2013)

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy

Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za 2013 rok nazywa przemoc wobec kobiet światową epidemią. Na świecie aż 35 proc. kobiet doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej (w Europie ten wskaźnik jest nieco mniejszy – 25 proc.). Większość kobiet (6 na 7 przypadków) jest atakowana lub krzywdzona przez własnych mężów lub partnerów. Według ekspertów blisko 40 proc. zabitych na świecie kobiet zostało zamordowanych przez swoich partnerów. Z raportu wynika, że przemoc wobec kobiet jest podłożem ostrych i chronicznych problemów zdrowotnych – od bezpośrednich obrażeń (stłuczenia, złamania, rany) po zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, obniżoną możliwość prokreacji oraz stres, depresję i zaburzenia zdrowia psychicznego.

Wraz z raportem WHO opublikowała także wytyczne dla władz państwowych, aby szkolić pracowników służb społecznych i ochrony zdrowia w umiejętności rozpoznawania przemocy i dostarczać im wiedzy jak odpowiednio reagować. Przygotowana przez PARPA kampania „Lekarzu reaguj na przemoc!” jest świetną odpowiedzią na te wytyczne. Znowelizowane w 2010 roku przepisy wyraźnie wskazały pracowników ochrony zdrowia jako osoby uprawnione i zobowiązane do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Udział lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych skutecznie zwiększa ich kompetencje i daje nadzieję na dalsze usprawnianie systemu.

Poza tym w numerze same interesujące tematy: superwizja jako profilaktyka wypalenia zawodowego pomagaczy i standard w naszej pracy; przemoc instytucjonalna wobec dzieci i nastoletnich matek; nowy program pracy ze sprawcami przemocy pod nazwą „Rodzina”; obrona konieczna a przemoc w rodzinie; przemoc domowa w środowisku wiejskim… I wreszcie bardzo ważny artykuł nadkomisarz Marzeny Kordaczuk-Wąs o nowym narzędziu w pracy policjantów – kwestionariusze do szacowania ryzyka eskalacji przemocy i algorytmy postępowania policjantów podejmujących interwencje w przypadkach przemocy domowej. Od stycznia 2014 roku będą dostępne do powszechnego użytku w Policji. Mamy nadzieję, że pozwolą one lepiej chronić ofiary, podejmować bardziej skuteczne działania wobec sprawców przemocy i podniosą komfort pracy funkcjonariuszy Policji.

Miłej lektury „Niebieskiej Linii”

Renata Durda