Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci