Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Cena przemocy w związkach – konsekwencje u ofiar i sprawców