Rusza kampania społeczna: "Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc."

Kategoria: OPOPP

W dniu 14 stycznia 2010 r. rusza kampania społeczna skierowana do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ma ona charakter medialny. Celem projektowanej kampanii jest upowszechnienie informacji na temat praw przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem.


Przeprowadzenie kampanii planowane jest w okresie od stycznia do listopada 2010 roku. Kampania rozpoczyna się od  konferencji prasowej, na którą Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zaprosił wszystkich, którzy czynnie zaangażowali się w realizację przedmiotowej kampanii, włącznie z przedstawicielami świata mediów. Konferencja ta ma uświadomić osobom dotkniętym skutkami przestępstwa, że jest wiele osób i instytucji powołanych do niesienia im pomocy oraz  że nie powinni zamykać się ze swoim problem w domu.
Hasło kampanii to "Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc".

Kampania ta realizowana będzie na wielu płaszczyznach.

W pierwszej kolejności w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych tj. TVP, TVN, POLSAT, Telewizja PULS będą emitowane 30 i 15 sekundowe spoty promujące przedmiotową kampanię. Reżyserem tych spotów jest Pani Katarzyna Adamik. Spoty te odsyłają do strony internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl

Następnie w Programie Pierwszym Polskiego Radia będą nadawane codziennie kilku minutowe audycje radiowe o charakterze informacyjno – edukacyjnym skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem, zaś w każdy piątek odbywać się będzie podsumowanie kampanii społecznej przeprowadzonej w danym tygodniu.

Kolejnym patronem medialnym niniejszej kampanii jest ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, który zamieszczać będzie artykuły na temat działań podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych.

W drugim kwartale tego roku kampania przybierze formę outdoorową (billboardy).

Źródło: www.pokrzywdzeni.gov.pl