Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2013 w Pogotowiu "Niebieska Linia" IPZ i woj. mazowieckim