Informator pokrzywdzonego i najczęściej zadawane pytania

Kategoria: OPOPP

Na stronie realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu sieci Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/) udostępniono dla wszystkich zainteresowanych rozbudowany Informator pokrzywdzonego (dostępny w wersji PDF). Informator oraz wzory dokumentów zostały przygotowane przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ponadto na stronie możemy znaleźć wersję elektroniczną informatora w postaci zbioru najczęściej zadawanych pytań z podziałem na następujące zagadnienia:

W serwisie znajduje się również baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.

Podstawowym założeniem jest, aby strona służyła przede wszystkim społeczeństwu, w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a nie profesjonalistom. Dlatego też umieszczane na niej informacje przekazane są prostym, komunikatywnym językiem, zrozumiałym dla wszystkich, którzy nie mają prawniczego przygotowania.

na podst. www.pokrzywdzeni.gov.pl