Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Zaproszenie do uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych