Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Konsultacje społeczne kwestionariusza oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem