WARSZAWA: JAK MA WYGLĄDAĆ PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2013 ROK?

Kategoria: Aktualności prawne
Utworzono: 2012-03-02

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w procesie tworzenia projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako ustawa).

W tym roku prace nad projektem przyszłorocznego programu współpracy przebiegają nieco odmiennie niż w latach poprzednich. Dotychczas materiałem wyjściowym podlegającym konsultacjom i uzgodnieniom był, po drobnych modyfikacjach, obowiązujący program. Jednakże zespół roboczy, składający się w głównej mierze z członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stwierdził, że nadszedł czas, aby zmienić obowiązujący już od blisko dekady schemat tego dokumentu i dlatego projekt programu na 2013 rok będzie tworzony od samego początku.

W pierwszym etapie zainteresowane organizacje proszone są o przesłanie ogólnych propozycji dotyczących kształtu programu na 2013 rok. Można przekazywać do dnia 30 marca 2012 roku, najlepiej w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wszelkie sugestie związanych z programem, uwzględniając wymóg dotyczący zawartości programu wskazany w art. 5a ust. 4 ustawy:

„4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

 1. cel główny i cele szczegółowe programu;
 2. zasady współpracy;
 3. zakres przedmiotowy;
 4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 5. priorytetowe zadania publiczne;
 6. okres realizacji programu;
 7. sposób realizacji programu;
 8. wysokość środków planowanych na realizację programu;
 9. sposób realizacji programu;
 10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.”.

Na podstawie zgłoszonych ogólnych propozycji do kształtu programu zostanie przygotowany jego projekt, który na przełomie maja i czerwca 2012 roku będzie skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz uzgodniony z biurami Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy.

Przyjęcie przez Radę m.st. Warszawy programu na 2013 rok planowane jest na październik 2012 roku.

Szczegółowy harmonogram prac na projektem przyszłorocznego programu współpracy na 2013 rok zamieszczony jest poniżej.

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM PROGRAMU NA 2013 ROK

 1. Zebranie ogólnych uwag do kształtu programu na 2013 rok od organizacji, KDS-ów, DKDS-ów, biur i dzielnic – do 30 marca 2012 roku.
 2. Opracowanie planu dokumentu na podstawie zebranych uwag i propozycji – kwiecień 2012 roku.
 3. Opracowanie propozycji szczegółowych zapisów – kwiecień-maj 2012 roku.
 4. Konsultacje z organizacjami (akcja informacyjna, spotkanie z KDS-ami i DKDS-ami, spotkanie otwarte) oraz uzgodnienia z biurami i dzielnicami – maj-czerwiec 2012 roku.
 5. Analiza przez zespół roboczy uwag z konsultacji i uzgodnień – czerwiec-lipiec 2012 roku.
 6. Sugestie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – lipiec 2012 roku.
 7. Dyskusja z uczestnikami konsultacji podczas spotkania otwartego – lipiec 2012 roku.
 8. Ewentualne spotkanie zespołu roboczego w celu przeanalizowania uwag zgłoszonych podczas spotkania otwartego – lipiec 2012 roku.
 9. Opinia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – sierpień 2012 roku.
 10. Biuro Prawne – sierpień 2012 roku.
 11. Upublicznienie sprawozdania z konsultacji – sierpień-wrzesień 2012 roku.
 12. Skarbnik – wrzesień 2012 roku.
 13. Gabinet Prezydenta – wrzesień 2012 roku.
 14. Komisje Rady m.st. Warszawy – wrzesień-październik 2012 roku.
 15. Planowane przyjęcie programu przez Radę m.st. Warszawy – 4 października 2012 roku.
 16. Opublikowanie ostatecznej wersji programu na stronie http://www.ngo.um.warszawa.pl/październik 2012 roku.
 17. Wydruk broszury z programem – listopad-grudzień 2012 roku.

Źródło: http://ngo.um.warszawa.pl/