Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Rząd przyjął projekt ustawy chroniącej dzieci