Norwegia zatwierdziła Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Kategoria: Aktualności prawne
Utworzono: 2017-09-04
Centrum Informacji NL

Norwegia zatwierdziła Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, stając się 22 państwem-stroną tej konwencji.

Jak podkreślił Thorbjørn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy, coraz więcej państw zdaje sobie sprawę z konieczności wdrażania prawnych standardów w ramach walki ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet.

Warto przypomnieć, że przyjęta przez Radę Europy konwencja stambulska jest najbardziej kompleksową umową międzynarodową, dotyczącą zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Została przedstawiona w 2011 roku, zaś weszła w życie w sierpniu 2014 roku. Konwencja uznaje przemoc wobec kobiet za naruszenie praw człowieka. Co ważne, wprowadza ona środki mające zapobiegać przemocy, chronić ofiary i pomagać ścigać sprawców.

źródłohttp://www.coe.int/en/