Niemcy zatwierdziły Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Kategoria: Aktualności prawne
Utworzono: 2017-11-13
Centrum Informacji NL

Niemcy zatwierdziły Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, stając się tym samym 25 państwem-stroną tej konwencji. Ratyfikacja wejdzie w życie w dniu 1 lutego 2018 roku. 

Przyjęta przez Radę Europy konwencja stambulska jest najbardziej kompleksową umową międzynarodową, dotyczącą zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Została przedstawiona w 2011 roku, zaś weszła w życie w sierpniu 2014 roku. Konwencja uznaje przemoc wobec kobiet za naruszenie praw człowieka. Co ważne, wprowadza ona środki mające zapobiegać przemocy, chronić ofiary i pomagać ścigać sprawców.