Raport Amnesty International dot. wdrożenia konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy

Kategoria: Aktualności prawne
Utworzono: 2018-02-19
Centrum Informacji NL

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej stanowi ważny dokument międzynarodowy, którzy stwarza ramy dla skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Przyjęta w Stambule 11 maja 2011 roku, weszła w życie 1 sierpnia 2014 roku, po dokonaniu ratyfikacji przez 10 państw.

Do chwili obecnej Konwencja została podpisana przez 45 państw, w tym przez wszystkie państwa Unii Europejskiej i ratyfikowana przez 28 państw. Spośród państw będących członkami Rady Europy, jedynie dwa nie podpisały Konwencji - jest to Federacja Rosyjska i Azerbejdżan. 

Polska podpisała Konwencję w dniu 18 grudnia 2012 roku, jako 26 państwo. Jak każda umowamiędzynarodowa żeby Konwencja mogła zacząć obowiązywać w Polsce, wymagana była jej ratyfikacja. Rządowy projekt ustawy ratyfikacyjnej wpłynął do Sejmu w dniu 12 czerwca 2014 roku, uchwalony został 8 miesięcy później, w dniu 6 lutego 2015 roku.7 Za jego przyjęciem opowiedziało się 254 posłów, przeciw było 175, 8 wstrzymało się od głosu. W dniu 13 kwietnia 2015 roku ustawę podpisał Prezydent, a 27 kwietnia 2015 roku Polska złożyła dokumenty ratyfikacyjne Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy. Uregulowania Konwencji zaczęły obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia 2015 roku.

Celem poniższej analizy jest wskazanie głównych problemów z wdrożeniem Konwencji w Polsce. Zwraca ona uwagę na wybrane kwestie, takie jak brak definicji przemocy ekonomicznej w polskim ustawodawstwie, problem z obecnie obwiązującą definicją przestępstwa zgwałcenia oraz z efektywną izolacją sprawców przemocy domowej od osób doświadczających przemocy. Poniższy dokument opiera się na analizie prawa krajowego. Wykorzystano również źródła dodatkowe takie jak wcześniejsze badania i analizy instytucji publicznych, think-tanków i organizacji pozarządowych.

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Analiza_AI.pdf)Raport Amnesty International 764 Kb