MS: Sędziowie rodzinni powinni badać przemoc w rodzinie

Kategoria: Aktualności prawne
Utworzono: 2019-02-01
Centrum Informacji NL

W resorcie sprawiedliwości trwają prace analityczne nad wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających szybkie izolowanie sprawcy przemocy od jego ofiar. Rozważane są zarówno instrumenty ochrony prawnej ofiar przemocy jak i zmierzające do zapewnienia terapii dla sprawców - wynika z odpowiedzi, którą wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak przesłał RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna postuluje wprowadzenie możliwość wydawania przez policję nakazu tymczasowego opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy – jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego. To efekt m.in. skarg ofiar przemocy domowej na długotrwałość cywilnych spraw sądowych, w których wnoszą o nakazanie sprawcy opuszczenia wspólnego mieszkania. Zgodnie z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie postanowienie w takiej sprawie zapada po rozprawie, która powinna odbyć się w miesiąc od złożenia wniosku.

Więcej informacji pod adresem: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/izolowanie-sprawcy-przemocy-od-jego-ofiar-propozycje-ms,357506.html