Kłótnia w domu - już wkrótce policjant nagra interwencję

Kategoria: Aktualności prawne
Centrum Informacji NL

Policjanci będą mogli podczas interwencji nagrywać obraz i dźwięk w miejscu "innym niż publiczne". Zmiana ma pomóc w zbieraniu dowodów np. w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Eksperci obawiają się jednak, że może zachęcać funkcjonariuszy do obchodzenia procedur związanych z kontrolą operacyjną - np. używania podsłuchów bez zgody sądu.

Nowelizacja ustawy o Policji została właśnie podpisana przez prezydenta. Dotąd zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5a ustawy o Policji funkcjonariusze wykonującym m.in. czynności operacyjno – rozpoznawcze mogli obserwować, rejestrować przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także i dźwięk towarzyszący tym zdarzeniom. Wystarczyła do tego zgoda przełożonego.

Co się zmienia?
Przepis ten nie zezwalał jednak na nagrywanie w miejscach prywatnych, np. w mieszkaniach. Konieczne do tego jest zastosowanie procedury określonej w art. 19 ustawy o Policji - czyli kontroli operacyjnej, na której stosowanie zgodę wyraża sąd.

Teraz wprowadzony został pkt 5b, na mocy którego policjanci mogą rejestrować dźwięk i obraz w miejscach innych, niż publiczne. Jest to możliwe: w trakcie interwencji, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych, podczas wspierania działań jednostek organizacyjnych Policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia, w warunkach wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz użycia specjalistycznej taktyki działań.

Będzie to także dozwolone podczas wspierania działania jednostek organizacyjnych Policji przez służbę kontrterrorystyczną i w policyjnych środkach transportu.

Więcej pod adresem: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/policjant-nagra-interwencje-w-mieszkaniu,355227.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR11K4Kzx-yULlqsI4dEpHVnN34aWvxH4nRi9gvssL5rCz8MPa5GqlFQaXk