Irlandia rozszerza definicję przemocy domowej. Będzie karać za przemoc psychiczną i emocjonalną

Kategoria: Aktualności prawne
Centrum Informacji NL

Choć w Polsce trwa dyskusja nad kontrowersyjnym projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Irlandia podejmuje zupełnie inne kroki. Od stycznia za przemoc domową można tam uznać również przemoc psychiczną i emocjonalną.

Od wtorku 1 stycznia br. przemoc emocjonalna i psychiczna to również przemoc domowa. Taka interpretacja pojęcia weszła w życie w ramach Aktu o Przemocy Domowej 2018, ogłoszonego przez ministra sprawiedliwości Charliego Flanagana. Regulacje mają lepiej chronić ofiary przemocy w ramach prawa cywilnego, jak i karnego. 

Co ważne, ofiary przemocy będą mogły ubiegać się o zakaz zbliżania się trwający przez osiem dni pracy, jeśli zaistnieje ryzyko doznania krzywdy od współlokatora. Będzie on przyznany  nawet jeśli ofiara nie będzie prawnym właścicielem nieruchomości lub okres wspólnego mieszkania będzie bardzo krótki. To ważna zmiana, która przywraca możliwość pomocy np. byłym małżonkom czy współlokatorom niepozostającym w związku intymnym.

Nowe prawo wprowadza również możliwość dostarczenia materiału dowodowego w postaci linku internetowego zarówno w procesie cywilnym, jak i karnym. Ma to zminimalizować ryzyko zastraszenia ofiary czy sądu. Dokument daje także możliwość towarzyszenia ofierze w sądzie podczas przesłuchania przez osobę, której ufa i która ją wspiera.

Zgodnie z nowym Aktem o Przemocy Domowej pomoc będzie udzielana również osobom pozostającym w związkach, ale niemieszkającym wspólnie.